Salah sawijining dina, ana Sapi padudon karo Kebo jalaran Pitik ilang saka kandange. Si Kebo curiga yen si Sapi wis mangsa Pitik, kosok baline si Sapi percaya yen Pitike mesti wis dimangsa karo Kebo. Bareng padudon saya rame, Wedus tambah bingung ora bisa nengahi. Sak kayang-kayang, wedus mlayu murih njaluk pitulungan marang si Kancil.

 

Merga papan padunungane si Kancil rada adoh saka padesan, napase wedus wis arep entek wektu ketemu karo si Kancil. Merga Wedus wedi kentekan wektu, langsung wae crita. Mung ora pati cetha, merga ambegane kari siji loro.

“Ambegan dhisik ta Dus! Critamu ki ora pati cetha, sejatine ana masalah apa iki?”

“Ngene lho, aku ki mlayu mrene pingin njaluk tulung karo kowe merga aku keweden yen bakale ana pasulayan gedhe antarane Sapi karo Kebo” critane Wedus karo ngulu ambegan.

“La larah-larahe piye kok iso ana kedadean kaya ngene?”

“Jalarane Pitike mbok randha ilang saka kandang, banjur Sapi nudhuh Kebo yen si Pitik wis di mangsa karo dhewekne, kosokbaline si Kebo nesu-nesu yen Sapi kang mangsa Pitike, la sakiki malah dadi rame!”

“O… alah Wedus…. Wedus” wangsulane kancil karo ngguyu.

“Lho iki serius, aja nggawe bingung aku kowe Cil, karepmu piye?”

“Kowe ki Bodho mbok pangan dhewe!”

“We… lah… kok malah aku ta sing salah, aku ki pingin njaluk tulung je”

“Kabeh kejadian ki kudu dilaras, disaring, dipikir sing jero, dadi ora nggawe kahanan saya kisruh ngene! Sak jege urip Sapi karo Kebo kuwi mangane suket! Ora ana jeneng Sapi utawa Kebo doyan mangan Pitik!”

“Wis kana ndang muliha, kandhanana kancamu sing bodho-bodho kae men ra saya rame!”

Wedus nyoba nglaras omongane si Kancil, banjur lenger-lenger. Endhase di tatap-tatapke wit turi kang ana ing kiwane. Dheweke mikir, kok ora tekan semono pikirane mau? Banjur, mumpung isih ana si Kancil dheweke takon maneh.

“Cil, apa kang mok omongke, kuwi rak sepele? Kena ngapa pikiranku ora tekan semono?”

“Kuwi merga kowe lagi bingung, kabeh wong kang bingung biasane ora bisa taliti. Mangkane kowe kudu latihan eling, merga sapa wae kang tansah njaga eling, bakal anteng. Ora kesusu gumun lan ora bingungan, banjur sapa wae kang ora bingungan, bakal ngrampungi sembarang masalah, merga dheweke ngerti dhodhok selehe masalah lan apa kang njalari masalah kuwi mau”.

“Ooo… matur nuwun banget Cil, aku tak ndang balik, ngandhani kanca-kancaku kae”.

 

Catatan,

Kejadian sepele sekalipun, tidak akan terlihat oleh orang yang sedang bingung! Tidak akan terlihat oleh orang yang sedang emosi!

Demikianlah pentingnya mengembangkan kesadaran, menjadi cerah sepanjang waktu.

 

 

Mbah Uplik

05-11-08