Mbah Uplik

Ngalor ngidul tetep uplik

Ning ngisor ning duwur tetep uplik

Dicangking dicentelke tetep uplik

Dasar uplik piye wae tetep uplik

 

Mbah Uplik

Kurang duwur yen ra ancik-ancik dingklik

Dasar wong cilik, bagiane yo mesti sitik

Yen ana gawean dapukane dadi pekatik

Yen sambat, sing nduwur njur mendelik

 

Mbah Uplik

Sukur pikirane wis diwalik

Seneng utawa sedih kabeh dadi apik

Ngertine bener lan ala mesti balik

Merga ndonya bunder ora wajik

 

Mbah Uplik

Melip-melip wedi angin cilik

Yen bengi kanggo yen rina ra dilirik

Yen kahanan lagi susah maju disik

Yen wayah dunduman mesti kecelik

 

Mbah Uplik

Doyan kopi tur nyekakik

Wis wengi Mbah Uplik kentek-an “ik”

 

Pujine Mbah Uplik,

Sing sulaya nemu kabejan

Sing lara ginanjar kuwarasan

Sing lali banjur kelingan

Sing wis sadar nemu dalan padang

 

mbah uplik

28/04-06; 02:10