Wedus

Salah sawijining dina, ana Sapi padudon karo Kebo jalaran Pitik ilang saka kandange. Si Kebo curiga yen si Sapi wis mangsa Pitik, kosok baline si Sapi percaya yen Pitike mesti wis dimangsa karo Kebo. Bareng padudon saya rame, Wedus tambah bingung ora bisa nengahi. Sak kayang-kayang, wedus mlayu murih njaluk pitulungan marang si Kancil.   Merga papan padunungane si Kancil rada adoh saka padesan, napase wedus wis arep entek wektu…

Read More